Zoektocht: Vermoedens

Het verhaal is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
- Inleiding
- De jaren 1902 - 1935
- De jaren 1935 - 1942
- De jaren 1942 - 1945
- De jaren 1945 - heden
- Vermoedens


Zoektocht: Vermoedens


De afgelopen jaren ben ik een aantal gegevens en verhalen tegen gekomen die dermate veel op elkaar lijken dat het best wel eens de waarheid zou kunnen zijn. Tot op heden (februari 2022) heb ik deze gegevens nog niet kunnen bevestigen of toetsen aan harde bewijzen. Desondanks ben ik van mening dat ik ze hier wel moet plaatsen, wellicht dat er ergens iemand is die mij aan de bewijzen kan helpen.

Allereerst is er naar voren gekomen dat mijn opa een mannetje was dat wist wat hij wilde, maar ook dat hij geen makkelijk leven heeft gehad.
Ten eerste overleed zijn vader al terwijl hij nog jong was, en moest hij al op jonge leeftijd de kost gaan verdienen in de Mijnen.
Ook heeft de onzekerheid over zijn statenschap grote invloed gehad op zijn leven.
Naar mijn gevoel voelde hij zich Nederlander, en werd hij Duitser tegen wil en dank.
Zeer waarschijnlijk is dit ook de echte reden dat hij meerdere malen (hoewel er slechts bewijs is voor 1 maal) in retraite is gegaan.
Ook verklaart dit het 'paniek-handelen', zoals bij het snel lid worden van de NSB, maar ook direct hier weer mee stoppen als blijkt dat hij hierdoor toch de Nederlandse nationaliteit niet krijgt.

Mijn moeder heeft het er over gehad dat zij kort na het vertrek van mijn opa een brief heeft gezien waarin stond dat hij naar Hamburg of Rusland moet. Ik heb het sterke vermoeden dat deze brief is geschreven kort nadat hij gevangen genomen is door de Russen.
In de loop der tijd heb ik regelmatig tips en aanwijzingen gehad van mensen die paranormaal begaafd zijn, en het "vreemde" is dat al deze verhalen identiek waren, dan wel op elkaar aansloten.
Uiteindelijk waren het zoveel aanwijzingen dat ik deze niet meer kon en mocht negeren.


Animatie van de situatie rondom Berlijn in begin 1945

Het verhaal zoals ik het tot nu toe heb kunnen reconstueren is als volgt:
(noot: het wachten is nog op enkele harde bewijzen uit met name Rusland, maar de aanwijzingen zijn dermate gedetailleerd dat het behoudens enkele kleine details moet kloppen).

Na zijn vertrek uit Hildesheim gaat hij richting Magdenburg c.q. het Elbe-front.
Op weg hiernaartoe raakt hij gewond en belandt in een Rode Kruis-opvang, zeer waarschijnlijk wordt hij behandeld in de kliniek Bad Salzelmen in Schönebeck.
 

foto's: Klinik Bad Salzelmen in 1945 en 2012

Wie kent ex-personeelsleden die weten wat er met de archieven is gebeurt???
Sinds mijn bezoek aan de kliniek heb ik zeer intensief contact gehad met vele instanties rondom Schönebeck, Magdeburg en Sachsen-Anwalt over de archieven van deze kliniek. Tot op heden nog zonder resultaat. Wel ben ik gewezen op een nieuwe organisatie in Berlijn die veel van deze gegevens schijnt te hebben.

Na hier behandeld te zijn gaat hij verder, vecht waarschijnlijk aan het front en raakt met zijn peloton opgesloten tussen 2 fronten. Achter hem de Amerikanen - die de Elbe vanuit het Westen naderen, en die door het Duitse opperbevel gezien werden als de grootste misdadigers - en voor hem de Russen - die vanaf de andere kant de Elbe naderen-.
De Amerikanen en de Russen zouden elkaar op 25 april (inderdaad, mijn verjaardag) ontmoeten in Torgau, een plaats circa 50 km ten noorden van Leipzig.

Lang heb ik mij afgevraagd waarom hij en zijn peloton op de vlucht zijn geslagen voor de Amerikanen. Pas toen ik de dagbladen van april 1945 in Schönebeck had gelezen begreep ik waarom. Volgens de Duitse propaganda waren de Amerikanen een stel beesten en werden de Duitsers door de Russen vele malen beter behandeld. Zij gaven dan ook aan dat het beter was om je aan de Russen over te geven.

Uiteindelijk belandt hij (in de buurt van Torgau) aan de overkant van Elbe en raakt hij met een deel van het peloton gedesorienteerd, en worden zij gevangen genomen door de Russen.

  

foto's:In Torgau bevinden zich aan beide zijdes van de Elbe monumenten.
Links het Amerikaanse, rechts het Russische Monument

Door de Russen worden zij getransporteerd in de richting van Rusland. Hoe deze reis verloopt is nog niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat hij in de omgeving van Colditz geweest is en dat hij via Dresden naar Tsjechie is gegaan.

Tsjechie komt overeen met het ontvangen document uit Berlijn. Hieruit blijkt namelijk dat "er berichten zijn ontvangen vanuit zijn bataljon (de Ersatz- un Ausbildungs- Bataillon (M) 281 (waar hij waarschijnlijk naar is overgeplaatst)) vanuit Mahrisch-Schonberg". Dit ligt in het oosten van Tsjechie, tegenwoordig heet het Kolstejn. Contacten met organisaties in Tsjechie hebben nog geen gegevens opgeleverd.
Na een kort verblijf in een kamp ( wellicht is daarvandaan de brief aan mijn oma waar mijn moeder het over had geschreven ), worden zij op transport gezet naar Siberie.

Uiteindelijk (na maanden of jaren?) overlijdt hij daar aan zijn verwondingen of aan een longontsteking.

In Vorkuta (Siberie, ruim 2000 kilometer ten noorden van Moskou) is een groot kolenmijn-complex. In 1945 waren hier de enige kolenmijnen in Rusland, en dus is het gezien zijn afkomst (beroep) meer dan waarschijnlijk dat hij hier naartoe is getransporteerd.
Op het internet vond ik de foto van de graven van Duitse krijgsgevangen welke in Vorkuta is genomen.
Nadat ik deze foto had gevonden en opgeslagen kreeg ik opeens commentaren van "Gefeliciteerd, je hebt het graf van je opa gevonden", zonder dat ik over de foto had verteld.
Toen ik de betreffende foto aan enkele paranormaal begaafde mensen liet zien, wezen zij allen - zonder uitzondering en onafhankelijk van elkaar - exact hetzelfde kruis aan als zijnde het graf van mijn opa.

Hoewel ik ervanuit ga dat zij gelijk hebben, heb ik de Russiche autoriteiten in Vorkuta aangeschreven om dit verhaal van officiele zijde bevestigd te krijgen. Ook heb ik hun gevraagd om de exactie sterfdatum omdat ik nu wel eens af wil van de vraagtekens in het hoofd van deze site. Tot op dit moment (februari 2022) heb ik nog geen reactie van hun mogen ontvangen.
Ook zijn de overgebleven namen die naar verwachting in 2015 door de Russische overheid bekend gemaakt zouden worden aan de IRK nog steeds niet openbaar.

De foto van de graven plaats ik hier nogmaals, het graf heb ik bewust niet aangegeven. Degenen die het willen weten kunnen mij even mailen
Klik hieronder voor het vervolg:
- Inleiding
- De jaren 1902 - 1935
- De jaren 1935 - 1942
- De jaren 1942 - 1945
- De jaren 1945 - heden
- Vermoedens